Bonus a Malus – základné pojmy

Bonus = v rámci poistenia ide o zmluvne zaručená zľavu zo základného poistného za bezškodový priebeh Malus = opak bonusu; prirážka k základnému poistnému, určená podľa počtu (v niektorých krajinách aj podľa výšky) uplatnených poistných nárokov v minulosti
Ak ste teda opatrní a jazdíte bez spôsobenia škody, svoje poistenie a náhradu škody ste tým pádom nevyužili. Získate tak na poistnom zľavu za bezškodový priebeh, čiže bonus na poistenie. Naopak, ak spôsobíte nehodu, čerpáte teda zo svojho poistenia, cena poistného sa zvýši – je Vám pripísaný malus, teda prirážka.
Bonus - malus systém je používaný najmä, čo sa havarijného poistenia týka, no informácie o vodičom spôsobených škodách zaujímajú poisťovateľov aj pri uzatváraní zákonného poistenia.
Ako funguje BMS (bonus – malus systém)?

Hlavným cieľom BMS je:

  • diferencovať výšku poistného podľa tarifných skupín (spravodlivosť v rámci poistenia),
  • nabádať poistencov, aby nezaťažovali poisťovňu malými poistnými nárokmi (vytvárať „hlad po bonuse“),
  • a zároveň čo najviac motivovať vodičov k opatrnosti a k jazdám bez nehôd.

Bonusy v rámci poistenia ponúkajú všetky slovenské poisťovne, naopak systém malusov zatiaľ nezaviedla ani jedna. Je to s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že systém malusov je efektívny len v prípade, že ho jednotne využíva celý poistný trh. V prípade, že malusy v rámci poistenia zavedú len niektoré poisťovne, klienti prejdú ku konkurencii, ktorá malusy nepoužíva. Aj preto je k zavedeniu systému malusov potrebná dohoda medzi všetkými poisťovňami. To môže byť na Slovensku pri počte 11 poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie a 12 poisťovní poskytujúcich havarijné poistenie značný problém.

V súčasnosti však systém malusov už bez problémov funguje vo viacerých európskych krajinách ako napr. vo Francúzsku či Českej republike. Aj preto sa predpokladá, že systém malusov sa zavedie do poistenia aj na Slovensku a postupne sa stane štandardom. Podľa viacerých odborníkov bude používanie systému malusov v rámci poistenia v budúcnosti nevyhnutné.

Poistenie a bonusy

Poisťovne na Slovensku ponúkajú svojim klientom v rámci poistenia rôzne bonusy a zľavy. Ide napr. o :

  • bonus za bezškodový priebeh do výšky 50 % (resp. 60 %)
  • vernostné zľavy (najčastejšie 5, 7 alebo 10 %)
  • zdarma niektoré asistenčné služby
  • výhodné pripoistenia
  • internetové obchodné zľavy
  • zľavy na poistenie pre dôchodcov
  • zľavy na poistenie pre držiteľov preukazu ZŤP

BMS v Českej republike

V súčasnej dobe je systém bonusov a malusov využívaný u všetkých českých poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie, konkrétne podmienky sa však líšia.

Vo väčšine prípadov získava vodič za každých 12 mesiacov bezškodovej jazdy 5 %-ný bonus, teda 5 %-nú zľavu na poistnom, pričom sa mu tieto zľavy v rámci poistenia sčítavajú.

Naopak za každú škodu, ktorú spôsobí, mu poisťovňa vyrubí 10 %-ný malus.

Vodičovi, ktorý získal bonus za určité bezškodové obdobie, no neskôr spôsobí nehodu, sa cena poistného ručenia za každú ním spôsobenú škodu zvyšuje o malus. To znamená, že ak vodič získal napríklad 25 %-ný bonus a neskôr spôsobil nehodu, bonus mu bude znížený o 10 % a sadzba ručenia (poistenia) bude pre neho naďalej zvýhodnená 15 %-ným bonusom.
Ak však vodič spôsobí škodu bez toho, že by za predchádzajúce obdobie získal bonus, poistné je za každú spôsobenú škodu zaťažené malusom vo výške 50 %. Maximálny malus pre poistenie môže pritom dosiahnuť výšku až 200 %, poistenie potom stojí dvakrát viac.

Keďže sa viacero vodičov po spôsobení škôd (pri ktorých sa im bonus znížil na minimum či celkom sa „vyčerpal) chcelo vyhnúť plateniu vyššieho poistného prechodom k inej poisťovni, v roku 2007 sa prešlo na systém, ktorý im tento prechod znemožňuje. Dovtedy stačilo, aby každý vodič, ktorých chcel v novej poisťovni čerpať bonus, podpísal čestné prehlásenie, že nemal za určitú dobu nehodu. Od 1. októbra 2007 však funguje v Českej republike databáza škôd povinného ručenia, ktorú zostavuje Česká kancelář pojistitelú. Vďaka tejto databáze by malo byť možné prezrieť poistné udalosti spätne až do roku 2000 a tým pádom zabrániť tzv. „malusovej turistike“.