Poistenie online a jeho výhody?

 • Online: Pre zákonné poistenie nemusíte nikam chodiť.
 • Rýchlo: Uzatvorenie poistenia vám nezaberie zbytočne dlhý čas.
 • Výhodne: Vaše zákonné poistenie vás bude stáť minimálne peniaze.
 • Jednoducho: Porovnávacia kalkulačka poistenia má praktické a prehľadné kroky.
 • Bezpečne: Celý proces uzatvárania poistenia je chránený bezpečnostným kódom.
 • Profesionálne: Radia vám skúsení odborníci na poistenie počas celej doby trvania poistného vzťahu.

Ako získať poistenie online?

 • Základné údaje, ktoré zadáte v prvom kroku porovnávacej kalkulačky, sú základnými kritériami pre zistenie vášho poistenia
  Všetky možné zľavy a bonusy, ktoré vám v rámci poistenia patria, sú vypočítané na základe údajov z druhého kroku.
 • V ďalšom kroku kalkulačky už máte k dispozícii všetky ponuky jednotlivých poisťovní aj s výškami poistného. Samozrejme, že do ceny výsledného poistenia sú započítané všetky spomínané zľavy. Výber poistenia v konkrétnej poisťovni je na samotnom klientovi a na jeho rozhodnutí.
 • Doplníte všetky ostatné potrebné údaje, skontrolujete ich správnosť a odošlete návrh poistenia.
 • Poistná zmluva vám bude doručená elektronicky na váš e-mail, a to spolu so všetkými potrebnými dokumentmi. Stačí si ich už len vytlačiť.
 • Vaše poistenie je platné úhradou poistného, ktorú môžete vykonať elektronicky, v banke alebo na pošte. Poistné je potrebné uhradiť do 15 dní. Po uhradení vám poisťovňa zašle trvalú zelenú kartu.

Podľa zákona, aj podľa poistných podmienok všetkých poisťovní, je možné podať výpoveď zákonného poistenia maximálne 6 týždňov pre koncom poistného obdobia. Ak klient túto lehotu nestihne a svoje poistenie nezruší, nasledujúce poistné obdobie t.j. zvyčajne technický rok, musí mať poistenie uzatvorené v rovnakej poisťovni. Od 1.1.2019 platí, že ak vám poisťovňa pre nasledujúce poistné obdobie zmení výšku PZP, je povinná vám oznámenie o tejto zmene doručiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistnej doby. Ak sa tak však nestane a oznámenie vám doručí neskôr, príp. vôbec, 6 týždňovú lehotu pre podanie výpovede PZP dodržiavať nemusíte. Za takýchto okolností môžete vaše PZP vypovedať kedykoľvek, až do uplynutia poistnej doby.

Ktoré poisťovne máte pri zákonnom poistení na výber?

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna, a.s. organizačná zložka, ČSOB Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel, Groupama poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s., Kooperativa poisťovňa, a.s., UNION poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s..

Porovnajte si ponuky a vyberte si to najvýhodnejšie poistenie online.