Poistenie technickej asistencie v rámci cestovného poistenia

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o povinnom zmluvnom poistení a o tom, ako si ho môžete uzatvoriť online. Keďže však mnohí z vás často cestujú do zahraničia vlastným autom, či už na služobnú cestu, výlet alebo dovolenku, oplatí sa vedieť, že cestovné poistenie môže pomôcť aj pri problémoch s vaším vozidlom.

Poistenie do zahraničia je dôležité

Je dobré si pamätať, že vždy, keď sa vyberiete za hranice našej krajiny, mali by ste mať cestovné poistenie. Ochráni vás predovšetkým v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, pretože zabezpečuje krytie liečebných nákladov pri nečakaných zdravotných ťažkostiach. V rámci poistenia do zahraničia sa však dajú dopoistiť rôzne ďalšie riziká, ako je napríklad zodpovednosť za škodu, COVID-19,  strata a poškodenie batožiny, storno zájazdu a tiež aj porucha vlastného vozidla. Áno, čítate správne. Cestovná poistka môže kryť aj problémy s vaším autom.

Reč je o poistení technickej asistencie, ktoré si v rámci cestovného poistenia môžete dojednať ako pripoistenie. Oplatí sa predovšetkým tým vodičom, ktorí do zahraničia cestujú na aute bez havarijného poistenia, alebo ich PZP zahŕňa iba základné asistenčné služby.

Čo kryje poistenie technickej asistencie?

Predmetom poistného plnenia sú situácie, keď sa vaše auto stane nepojazdné napríklad z dôvodu:

  • poruchy,
  • defektu,
  • krádeže alebo pokusu o krádež,
  • vybití batérie a pod.

Poisťovňa vám následne môže zabezpečiť opravu auta na mieste, alebo jeho odtiahnutie a následnú úschovu. Tiež vám môže pomôcť pri strate kľúčov, alebo keď sa v súvislosti s poruchou automobilu ocitnete vo finančnej tiesni. Medzi ďalšie služby, ktoré môže poisťovateľ zabezpečiť, môže patriť napríklad aj zariadenie služieb, na základe ktorých budete môcť pokračovať v ceste, napríklad požičanie náhradného vozidla.

Pri výbere cestovnej poistky si preto všímajte, či zahŕňa aj toto pripoistenie. Ak áno, dôsledne sa oboznámte s rozsahom poistného plnenia, teda s formami pomoci a podpory, ktorá vám na základe tohto doplnkového poistenia môžu byť poskytnuté.