Poistite vaše auto aj proti živelným pohromám

Počasie môžeme predvídať, vždy nás však dokáže prekvapiť a veľakrát nepríjemne. Živelné udalosti môžu v priebehu niekoľkých minút poškodiť váš majetok a narobiť tak škody za stovky eur. V takýchto situáciách je v ohrození aj vaše auto. Spoľahlivo ho však môže chrániť vaše PZP, ak si v rámci neho uzatvoríte aj doplnkové poistenie živlu.

Pripoistenie aj spoľahlivá ochrana pre vaše auto

Auto, ktoré je zaparkované na verejnom parkovisku alebo pred domom nič nechráni. Víchrica, krupobitie či záplava, to sú len niektoré živelné udalosti, pri ktorých môže prísť k vážnu poškodeniu vášho vozidla. Proti silám prírody má človek len mizivú šancu. Dobrou správou však je, že ak následkom takejto udalosti vznikne škoda, nemusíte s ňou spojené výdavky hradiť z vlastného vrecka. Ak si v rámci vašej zákonnej poistky uzatvoríte aj pripoistenie živlu, náklady na opravu zaplatí vaša poisťovňa.

Krytie škôd, ktoré vznikli pri živelnej pohrome si môžete zabezpečiť aj prostredníctvom havarijného poistenia. Ak si však tento typ poistenia pre svoje vozidlo uzatvoriť nechcete, vždy sa môžete spoľahnúť na vaše povinné zmluvné poistenie. 

Čo robiť, keď zistíte, že vaše auto poškodil prírodný živel?

Ako prvé kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne. Operátorovi detailne popíšte vzniknutú situáciu a ďalej postupujte podľa jeho pokynov. Asistenčná služba vám bude vedieť povedať, či vám vznikol nárok na odtiahnutie vozidla, kam máte priviezť auto na obhliadku, prípadne či je potrebné vyhotoviť fotografie, prípadne video zachytávajúce rozsah poškodenia.

Nikto z nás sa nechce ocitnúť v situácii, keď sa mu auto poškodí pri živenej pohrome. Vždy však môžete byť krytý pre prípad, že sa niečo také stane. Vaša poisťovňa vám bude kryť chrbát a vy budete mať istotu, že sa vyhnete neplánovaným a neželaným výdavkom.