Zelená karta: Prečo je dôležitá?

Každé auto, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte je oprávnené na užívanie na pozemných komunikáciách. Z toho dôvodu musí mať každé takéto vozidlo aj platné zákonné poistenie, ktorým jeho držiteľ kryje svoju zodpovednosť za škodu. Túto povinnosť udáva vodičom zákon a preto policajti pri cestnej kontrole kontrolujú aj platnosť PZP, ktorá sa preukazuje jediným dokumentom – zelenou kartou.

Platí zelená karta iba na Slovensku?

Po uzatvorení povinného zmluvného poistenia dostane každý vodič okrem poistnej zmluvy aj špeciálne tlačivo zvané zelená karta, ktoré musí mať so sebou vždy v aute. Ak si uzatvoríte poistenie cez internet, zelená karta vám spolu s ostatnými dokumentami bude doručená na e-mail a stačí si ju len vytlačiť a uložiť do auta.

Tento dokument je platný aj v zahraničí, konkrétne v každom štáte, ktorý patrí do tzv. systému zelenej karty. Súčasťou tohto systému sú krajiny Európskej únie a tiež napríklad aj Turecko či Island. To znamená, že ak vycestujete do jedného z týchto štátov, môžete sa spoľahnúť na poistnú ochranu v rámci vášho PZP. Ak s vašim vozidlom cestujete do štátu, ktorý do systému zelenej karty zahrnutý nie je, budete potrebovať špeciálny typ poistenia auta, ktorým je hraničné poistenie.

Biela karta už nie, zelená karta áno

Do konca roku 2019 sme na Slovensku mali unikátnu situáciu týkajúcu sa preukazovania platnosti PZP. Každému vodičovi boli vydané dve tlačivá – biela a zelená karta. Biela karta slúžila na preukázanie platnosti PZP na území Slovenska. Ak ste teda jazdili iba po slovenských cestách, zelenú kartu ste vôbec nepotrebovali. Od októbra 2019 je biela karta zrušená a slovenskí vodiči už pri sebe majú mať iba zelenú kartu. Tá tiež prešla zmenou, pretože do 31.6.2020 sa vydávala na zelenom tlačive. Od júla 2020 je vydávaná už iba v čiernobielom formáte. Toto „odfarbenie“ zelenej karty bolo nariadené pre všetky krajiny v systéme zelenej karty.