Aké sú dostupné pripoistenia v rámci PZP? 

Vaše povinné zmluvné poistenie vás môže chrániť v rôznych nečakaných situáciách. Jazdíte často po cestách, kde sa pohybuje divá zver, alebo sa bojíte, že vám auto poškodia výtlky? Neviete si sami poradiť s defektom na vašom aute? S tým všetkým vám môže pomôcť práve vaše PZP! Reč je o pripoisteniach, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci vášho povinného zmluvného poistenia.

Pripoistenie čelného skla

Poškodenie čelného skla štandardne nie je kryté z PZP. Na základne tohto pripoistenia však vaše čelné sklo môžete pripoistiť pre prípad krádeže, zničenia alebo poškodenia v prípade, že žiadna iná časť vozidla nebola poškodená. Niektoré poisťovne dokonca poskytujú poistnú ochranu pre všetky sklá na vozidle, výnimkou však môže byť strešné okno.

Pripoistenie úrazu posádky

Prostredníctvom tohto pripoistenia sa vaše PZP môže vzťahovať aj na úraz vodiča alebo všetkých prepravovaných osôb v prípade smrti alebo trvalého telesného poškodenia. Túto možnosť poskytujú viaceré poistenie v rozličnom rozsahu. Väčšina poisťovní poskytuje poistnú ochranu všetkým prepravovaným osobám, niektoré poisťovne však na základe tohto pripoistenia chránia iba vodiča. Vo vybraných poisťovniach je toto pripoistenie automaticky súčasťou balíka PZP zadarmo.

Pripoistenie stretu so zverou

S týmto pripoistením má poistník nárok na náhradu škody v prípade, že prišlo k zničeniu alebo poškodeniu vozidla alebo jeho častí následkom zrážky so zverou. Pre uplatnenie nároku na náhradu škody z tohto pripoistenia je podmienkou privolanie polície na miesto nehody a vyhotovenie fotodokumentácie.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Klasické asistenčné služby sú v rámci PZP zadarmo. Zvoliť si však môžete aj rozšírené asistenčné služby, ktoré poskytujú väčší rozsah administratívnej, technickej a právnej pomoci a poradenstva. Rozšírená asistencia je odporúčaná najmä pre vodičov z povolania alebo pre tých šoférov, ktorí často absolvujú dlhé a náročné trasy alebo často cestujú do zahraničia.

Pripoistenie živlu

Toto doplnkové poistenie poskytuje vozidlu poistnú ochranu pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia následkom požiaru, výbuchu, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, záplavy, zosuvu pôdy, pádu stromov a iných predmetov, zemetrasením, námrazou, tiažou snehu alebo inými udalosťami. Pripoistenie živlu poskytuje 5 poisťovní, pričom každá má individuálne nastavené limity a podmienky.

Pripoistenie výtlku

S týmto pripoistením sú chránené pneumatiky, disky a v niektorých poisťovniach aj puklice v prípade poškodenia alebo zničenia, ku ktorému prišlo po náhodnom a nepredvídateľnom náraze na vozovke, ktorá bola v tom čase v zlom stave. Jednotlivé poisťovne, ktoré poskytujú tento variant pripoistenia definujú zlý stav vozovky individuálne. Taktiež majú rozdielne nastavené limity a prípadné výluky.